8

Η συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα του Εργαστηρίου μας κο Θεόδωρο Βατσάλη στο “10⁰ Επιστημονικό Συμπόσιο Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” – «Εξέλιξη & προοπτικές μετά την κρίση: Βιωσιμότητα, καινοτομία & ανάπτυξη» με θέμα: Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος του Εγκεφαλικού. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.